Fjárfestayfirlit

Fjárhagsupplýsingar

  Uppgjör Tilkynning Kynning Skýrsla
2016 PDF PDF PDF  WEB
9M 2016 PDF PDF PDF  
6M 2016 PDF PDF PDF  
3M 2016 PDF PDF PDF  

Eldri fjárhagsupplýsingar

Markaðsupplýsingar

Hluthafafréttir

Stærstu hluthafar

Fjárhagsdagatal

1. ársfjórðungur 2017 16. maí 2017
2. ársfjórðungur 2017 15. ág. 2017
3. ársfjórðungur 2017 14. nóv. 2017

Skuldabréfafjármögnun

Reitir er útgefandi skuldabréfa sem gefin eru út í samræmi við útgáfuramma sem lýst er í grunnlýsingu dagsettri 6. júní 2016. Gefnir hafa verið út þrír flokkar skuldabréfa undir útgáfurammanum, REITIR151244 og REITIR151124, sem báðir eru verðtryggðir og REITIR 22 sem er óverðtryggður flokkur.

 

 

Nánar um skuldabréfafjármögnun

Aðalfundur 2017

Aðalfundur Reita fasteignafélags hf. var haldinn kl. 15.00, þriðjudaginn 14. mars 2017 í Þingsal 3 á Hótel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík.

 

 
Upplýsingar og gögn tengd aðalfundum

Fjárfestatengsl og regluvarsla

Fjárfestatengsl:

Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri

Regluvarsla:

Ragnheiður M. Ólafsdóttir, hrl.

Ársskýrsla Reita 2016

Reitir II ehf.

Reitir II ehf. er eitt dótturfélaga Reita fasteignafélags. Félagið er útgefandi skráðra skuldabréfa.

  • Fjárhagsdagatal Reita II ehf. er hið sama og móðurfélagsins hvað varðar birtingu ársuppgjöra og hálfsársuppgjöra.
  • Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita, skipar stjórn Reita II ehf.
Fjárfestasíða Reita II ehf.

Stjórn og stjórnarhættir

Þórarinn V. Þórarinsson hrl., fæddur 1954, tók sæti í stjórn Reita fasteignafélags árið 2009. Þórarinn hefur starfað sem hæstaréttarlögmaður síðan 2002 og starfar á eigin lögmannsstofu, Advocatus slf. Þórarinn var framkvæmdastjóri Vinnuveitendasambands Íslands á árunum 1986 til 1999 og forstjóri Símans frá 1999-2001.  Hann er meðstjórnandi í Líflandi ehf.,  N1 hf., Grana ehf., Forsa ehf. og Azazo ehf.

Hagsmunatengsl Þórarins við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Elín Árnadóttir, fædd 1971, er viðskiptafræðingur með víðtæka reynslu af stjórnun og fjármálastjórnun. Hún er aðstoðarforstjóri Isavia. Frá árinu 2001 hefur Elín starfað sem forstjóri og fjármálastjóri hjá forverum Isavia og tengdum félögum. Elín situr í stjórn Domavia ehf., og er varamaður í stjórn Fríhafnarinnar ehf. Elín var kosin í stjórn Reita fasteignafélags árið 2011.

Hagsmunatengsl Elínar við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Kristinn Albertsson,  fæddur 1965, tók sæti í stjórn Reita árið 2017. Hann er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og hefur starfað sem fjármálastjóri Samskipa samstæðunnar síðan 2007. Hann situr í stjórnum ýmissa dótturfélaga Samskipa og skyldra félaga.

Hagsmunatengsl Kristins við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Martha Eiríksdóttir, fædd 1957, tók sæti í stjórn Reita árið 2013. Martha er sjálfstætt starfandi sem óháður stjórnarmaður og verkefnastjóri. hún lauk B.ed. prófi frá Kennaraháskóla Íslands 1981 og Cand.oecon. prófi frá Háskóla Íslands 1987.  Martha situr í stjórn Olíudreifingar ehf., Farice ehf., Innnes ehf., Ísfells ehf., Halldórs Jónssonar ehf. og fleiri félaga.

Hagsmunatengsl Mörthu við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Thomas Möller, fæddur 1954, var kosinn í stjórn Reita árið 2015. Thomas er hagverkfræðingur og MBA. Hann starfar sem ráðgjafi, kennari og framkvæmdastjóri Rýmis Ofnasmiðjunnar ehf. Hann er stjórnarmaður í eigin félagi, Consultis ehf. og í Rými Ofnasmiðjunni þar sem hann á 50% hlut. 

Hagsmunatengsl Thomasar við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Endurskoðunarnefnd 

  • Elín Árnadóttir, formaður endurskoðunarnefndar
  • Gunnar Þór Gíslason
  • Helga Harðardóttir, löggiltur endurskoðandi
  • Thomas Möller

Starfskjaranefnd

  • Þórarinn V. Þórarinsson
  • Martha Eiríksdóttir