Fjárhagsupplýsingar

  Uppgjör Tilkynning Kynning Skýrsla
9M 2022 PDF PDF  
6M 2022 PDF PDF  
3M 2022 PDF PDF  
2021 PDF PDF

Fjárhagsdagatal

Ársuppgjör 2022 13. feb 2023
Aðalfundur 2023 8. mars 2023
1F 2023 15. maí 2023
2F 2023 21. ág 2023
3F 2023 13. nóv 2023
Ársuppgjör 2023 12. feb 2024
Aðalfundur 2024 6. mars 2024


Kynningarfundir fyrir markaðsaðila eru haldnir kl. 8:30 daginn eftir birtingu uppgjöra nema annað sé auglýst sérstaklega.

Hluthafafréttir

Markaðsupplýsingar

Fimm stærstu hluthafar Reita

Hluthafafundir

Aðalfundur Reita fasteignafélags hf. 2023 verður haldinn þann 8. mars 2023

Auglýsing tilnefningarnefndar eftir framboðum til stjórnar og aðrar upplýsingar og gögn tengd hluthafafundum

Skuldabréfafjármögnun

Reitir er útgefandi skuldabréfa sem gefin eru út í samræmi við útgáfuramma sem lýst er í gildandi grunnlýsingu félagsins á hverjum tíma. Gefnir hafa verið út nokkrir flokkar skuldabréfa undir útgáfurammanum, 

Nánar um skuldabréfafjármögnun

 

Fjárfestatengsl og regluvarsla

Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri Reita, er fjárfestatengill félagsins og Ragnheiður M. Ólafsdóttir, hrl., er regluvörður Reita.

fjarfestatengsl(hjá)reitir.is
regluvordur(hjá)reitir.is

Norðurslóð 4 ehf.

Norðurslóð 4 ehf. (áður Reitir II ehf.) er eitt dótturfélaga Reita fasteignafélags. Félagið er útgefandi skráðra skuldabréfa.

  • Fjárhagsdagatal Norðurslóðar 4 ehf. er hið sama og móðurfélagsins hvað varðar birtingu ársuppgjöra og hálfsársuppgjöra.
  • Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita, skipar stjórn Norðurslóðar 4 ehf.

Fjárfestasíða Norðurslóðar 4 ehf.

Samfélagsleg ábyrgð

Markmið Reita er að vera þekkt fyrir vönduð vinnubrögð og ábyrgð í samfélagsmálum, og að vera eftirsóttur vinnustaður og öruggur fjárfestingarkostur. Reitir gefa út samfélagsskýrslur sem unnar eru  í samræmi við ESG leiðbeiningar Nasdaq. Skýrslan skiptist í þrjá meginkafla; umhverfi, félagslega þætti og stjórnarhætti (UFS á íslensku). 

Samfélagsskýrslur og nánari upplýsingar

 

Stjórnarhættir og starfsreglur

Reitir hafa hlotið árlega viðurkenningu sem „Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum“ síðan 2015. Viðskiptaráð Íslands, Samtök atvinnulífsins og Nasdaq Iceland veita þessa viðurkenningu.

Skoða starfsreglur og upplýsingar um stjórnarhætti

Hlutafjárútboð

Forgangsréttar- og almennt hlutafjárútboð í Reitum fasteignafélagi fór fram 20. og 21. október 2020. 

Íslandsbanki og Arctica Finance veittu Reitum ráðgjöf í tengslum við útboðið. Arctica Finance er umsjónaraðili útboðsins. 

Gert er ráð fyrir að fjárfestar geti nálgast upplýsingar um úthlutun fyrir lok dags 22. október: á www.arctica.is/reitir-utbod

Nánar um hlutafjárútboðið

 

Stjórn og stjórnarhættir

Þórarinn V. Þórarinsson hrl., fæddur 1954, tók sæti í stjórn Reita fasteignafélags árið 2009. Þórarinn hefur starfað sem hæstaréttarlögmaður síðan 2002 og starfar á eigin lögmannsstofu, Advocatus slf. Þórarinn var framkvæmdastjóri Vinnuveitendasambands Íslands á árunum 1986 til 1999 og forstjóri Símans frá 1999-2001. Hann meðstjórnandi í Líflandi ehf., Nesbúeggjum ehf., Grana ehf. og Forsa ehf. 

Hagsmunatengsl Þórarins við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Sigríður Sigurðardóttir, fædd 1966, tók sæti í stjórn Reita árið 2019. Hún er arkitekt með Dipl. Ing. gráðu frá Þýskalandi. Hún hefur víðtæka reynslu af stjórnun og af skipulags- og framkvæmdaverkefnum. Sigríður starfar sem sviðsstjóri Nýs Landspítala ohf. (NLSH) og situr í stjórn Reiknis ehf., Frostaskjóls ehf., SÁR ehf. og Viðju ehf.

Hagsmunatengsl Sigríðar við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.
 

Kristinn Albertsson,  fæddur 1965, tók sæti í stjórn Reita árið 2017. Hann er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og hefur starfað sem fjármálastjóri Samskipa samstæðunnar síðan 2007. Hann situr í stjórnum ýmissa dótturfélaga Samskipa og skyldra félaga.

Hagsmunatengsl Kristins við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Martha Eiríksdóttir, fædd 1957, tók sæti í stjórn Reita árið 2013. Martha er framkvæmdastjóri og óháður stjórnarmaður. Hún lauk B.Ed. prófi frá Kennaraháskóla Íslands 1981 og Cand.Oecon prófi frá Háskóla Íslands 1987.  Martha situr í stjórn Olíudreifingar ehf., Farice ehf., Ísfells ehf. og fleiri félaga.

Hagsmunatengsl Mörthu við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Gréta María Grétarsdóttir, fædd 1980, var kosin í stjórn Reita árið 2021. Gréta María er verkfræðingur frá Háskóla Íslands og starfar sem forstjóri Arctic Adventures. Gréta María situr í stjórn í Indó Sparisjóðs ásamt því að sitja í landsstjórn Rauða krossins á Íslandi.

Hagsmunatengsl Grétu við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Endurskoðunarnefnd 2022-2023

  • Helga Harðardóttir, löggiltur endurskoðandi
  • Kristinn Albertsson, formaður endurskoðunarnefndar
  • Martha Eiríksdóttir

Starfskjaranefnd 2022-2023

  • Gréta María Grétarsdóttir
  • Þórarinn V. Þórarinsson