Fjárhagsupplýsingar

  Uppgjör Tilkynning Kynning Skýrsla
9M 2019 PDF PDF    
6M 2019 PDF PDF PDF  
3M 2019 PDF PDF PDF  
2018 PDF PDF PDF WEB

 

 

Fjárhagsdagatal

Ársuppgjör 2019 17. feb 2020
Aðalfundur 2020 10. mar 2020
1. fjórðungur 2020 11. maí 2020
2. fjórðungur 2020 24. ág 2020
3. fjórðungur 2020 9. nóv 2020
Ársuppgjör 2020 15. feb 2021
Aðalfundur 2021 11. mar 2021


Kynningarfundir eru haldnir daginn eftir birtingu uppgjöra kl. 8.30 á skrifstofu Reita, nema annað sé tilkynnt sérstaklega.

Hluthafafréttir

Markaðsupplýsingar

Stærstu hluthafar (12.12.19)

Gildi - lífeyrissjóður 14,9%
Lífeyrissjóður verslunarmanna 13,0%
Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild 11,5%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 4,8%
Stapi lífeyrissjóður 4,1%

Skuldabréfafjármögnun

Reitir er útgefandi skuldabréfa sem gefin eru út í samræmi við útgáfuramma sem lýst er í grunnlýsingu dagsettri 17. desember 2018. Gefnir hafa verið út fjórir flokkar skuldabréfa undir útgáfurammanum, REITIR151244, REITIR151124 og REITIR150529 sem allir eru verðtryggðir og REITIR 22 sem er óverðtryggður flokkur.

Nánar um skuldabréfafjármögnun

Hluthafafundir Reita

Aðalfundur Reita fasteignafélags hf. verður haldinn þriðjudaginn 10. mars 2020. Tilkynnt verður um staðsetningu og tíma síðar.

Tilnefningarnefnd Reita vekur athygli á því að til að fá umfjöllun tilnefningarnefndar um tilnefningar og framboð til stjórnar skal erindi berast nefndinni eigi síðar en 4. febrúar 2020, sjá nánari upplýsingar hér.

Upplýsingar og gögn tengd hluthafafundum

Fjárfestatengsl og regluvarsla

Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri Reita, er fjárfestatengill félagsins og Ragnheiður M. Ólafsdóttir, hrl., er regluvörður Reita.

fjarfestatengsl@reitir.is
regluvordur@reitir.is

Norðurslóð 4 ehf.

Norðurslóð 4 ehf. (áður Reitir II ehf.) er eitt dótturfélaga Reita fasteignafélags. Félagið er útgefandi skráðra skuldabréfa.

  • Fjárhagsdagatal Norðurslóðar 4 ehf. er hið sama og móðurfélagsins hvað varðar birtingu ársuppgjöra og hálfsársuppgjöra.
  • Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita, skipar stjórn Norðurslóðar 4 ehf.

Fjárfestasíða Norðurslóðar 4 ehf.

Skoða ársskýrslu Reita 2018

Stjórn og stjórnarhættir

Þórarinn V. Þórarinsson hrl., fæddur 1954, tók sæti í stjórn Reita fasteignafélags árið 2009. Þórarinn hefur starfað sem hæstaréttarlögmaður síðan 2002 og starfar á eigin lögmannsstofu, Advocatus slf. Þórarinn var framkvæmdastjóri Vinnuveitendasambands Íslands á árunum 1986 til 1999 og forstjóri Símans frá 1999-2001. Hann er formaður stjórnar Líflands ehf. og Grana ehf. auk þess að vera meðstjórnandi í Nesbúeggjum ehf., Forsum ehf. og Advocatus slf. 

Hagsmunatengsl Þórarins við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Sigríður Sigurðardóttir, fædd 1966, tók sæti í stjórn Reita árið 2019. Hún er arkitekt með Dipl. Ing. gráðu frá Þýskalandi. Hún hefur víðtæka reynslu af stjórnun og af skipulags- og framkvæmdaverkefnum. Sigríður starfar sem sviðsstjóri framkvæmda- og tæknisviðs Háskóla Íslands, situr í stjórn Reiknis ehf. auk þess að veita stjórnum Frostaskjóls ehf., SÁR ehf. og Viðju ehf. formennsku.

Hagsmunatengsl Sigríðar við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Kristinn Albertsson,  fæddur 1965, tók sæti í stjórn Reita árið 2017. Hann er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og hefur starfað sem fjármálastjóri Samskipa samstæðunnar síðan 2007. Hann situr í stjórnum ýmissa dótturfélaga Samskipa og skyldra félaga.

Hagsmunatengsl Kristins við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Martha Eiríksdóttir, fædd 1957, tók sæti í stjórn Reita árið 2013. Martha er framkvæmdastjóri og óháður stjórnarmaður. Hún lauk B.Ed. prófi frá Kennaraháskóla Íslands 1981 og Cand.Oecon prófi frá Háskóla Íslands 1987.  Martha situr í stjórn Olíudreifingar ehf., Farice ehf., Ísfells ehf. og fleiri félaga.

Hagsmunatengsl Mörthu við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Thomas Möller, fæddur 1954, var kosinn í stjórn Reita árið 2015. Thomas er hagverkfræðingur og MBA og starfar sem ráðgjafi og stundakennari. Hann er stjórnarmaður í Íslandspósti ohf., varamaður í stjórn Verðbréfamiðstöðvar Íslands hf.  auk þess að vera stjórnarmaður og meðeigandi í Investis ehf.

Hagsmunatengsl Thomasar við helstu viðskiptaaðila, samkeppnisaðila og/eða hluthafa félagsins sem eiga meira en 10% hlut eru engin samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja.

Endurskoðunarnefnd 

  • Kristinn Albertsson, formaður endurskoðunarnefndar
  • Helga Harðardóttir, löggiltur endurskoðandi
  • Martha Eiríksdóttir

Starfskjaranefnd

  • Thomas Möller
  • Þórarinn V. Þórarinsson