Gjaldskrá Reita fasteignafélags

Vanræksla við skil eða endurnýjun ábyrgðar
Vanrækslugjald er innheimt ef ábyrgð er ekki skilað eða hún ekki endurnýjuð. Gjaldið er 0,05% á dag af fjárhæð ábyrgðar samkvæmt leigusamningi aðila auk vsk.