Norðurslóð 4 ehf.

Norðurslóð 4 ehf. (áður Reitir II ehf.) er eitt dótturfélaga Reita fasteignafélags hf. Félagið er eina dótturfélagið sem er með skráð skuldabréf.

  • Fjárhagsdagatal Norðurslóðar 4 ehf. er hið sama og móðurfélagsins, að því undanskyldu að Norðurslóð 4 ehf. birtir ekki uppgjör ársfjórðungslega heldur á hálfs árs fresti.

  • Samþykktir Norðurslóðar 4 ehf. eru aðgengilegar hér

  • Ársreikninga og önnur uppgjör félagsins má finna undir viðkomandi tilkynningu til Kauphallar.

  • Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita, skipar stjórn Norðurslóðar 4 ehf.

Tilkynningar Norðurslóðar 4 ehf. til Kauphallar