Til baka

Deiliskipulagsdrög vegna íbúðauppbyggingar á Kringlusvæðinu

Í drögum að deiliskipulagstillögu er reiknað með um 450 íbúðum ásamt menningarhúsi.

Horft frá torgi til Sjova

Reitir fasteignafélag kynnti nýtt borgarhverfi við Kringluna á fundi Reykjavíkurborgar í Sambíóunum Kringlunni síðdegis í gær 14. maí. Á sama tíma var opnuð sýning á þessum drögum að deiliskipulagstillögu fyrir almenning á jarðhæð í göngugötu Kringlunnar. 

 

Um er að ræða drög að deiliskipulagstillögu 1. áfanga Kringlusvæðis, sem nær til lóðanna Kringlan 1-3 og Kringlan 5. 

Meginmarkmið tillögunnar er að móta nýtt og þétt borgarumhverfi þar sem margbreytileikinn fær notið sín. Í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir allt að 450 íbúðum. Byggðamynstur mun einkennast af fjölbreyttum hlutföllum og útliti en gert er ráð fyrir að flest íbúðahúsanna verði þriggja til sex hæða byggingar en einnig verður boðið upp á útsýnisíbúðir sem telja allt að 14 hæðir. Skjólgóð og sólrík götu- og torgrými tengjast aðaltorgi svæðisins sem verður á nýrri gönguleið úr Hamrahlíð í Kringluna.

Skipulag hverfisins er unnið samkvæmt BREEAM Communities sjálfbærnistaðlinum og verður umferð akandi, hjólandi og gangandi er gert jafnhátt undir höfði með sérstakri áherslu á gönguvænt umhverfi.

Drög Reita að deiliskipulag fyrir fyrsta áfanga Kringlusvæðisins. Unninn af Henning Larsen og THG.

Drög Reita að deiliskipulag fyrir fyrsta áfanga Kringlusvæðisins. Unninn af Henning Larsen og THG.

,,Góð fasteignaverkefni skila ávinningi fyrir íbúa, nágranna og samfélagið allt og það þarf að vanda til verka þegar byggt er þar sem byggð er fyrir. Þetta nýja borgarhverfi mun endurspegla anda gömlu Reykjavíkur sem birtist í ólíkum þakgerðum, hlutföllum, formum og litum. Götumyndin tekur mið af óreglulegum strætum miðborgarinnar og gróðursælum reitum. Hverfið verður þannig allt í senn lifandi, spennandi og hlýlegt þar sem umferð akandi, hjólandi og gangandi er gert jafnhátt undir höfði um vistgötu hverfisins.  

Við sjáum fyrir okkur líflegt borgarhverfi með áherslu á skjólsæl græn almenningssvæði sem styrkir nærsamfélagið með miðjusettu torgi sem umlukið er veitinga- og kaffihúsum auk menningartengdri starfsemi. Tillagan gerir ráð fyrir að breyta gömlu prentsmiðju Morgunblaðsins í menningarmiðstöð sem felur í sér að hluti sögunnar verður partur af hinu nýja borgarhverfi. " segir Guðni Aðalsteinsson, forstjóri Reita fasteignafélags.


Uppbygging íbúða á Kringlusvæðinu endurspeglar áherslur Reita á að vera leiðandi afl í uppbyggingu innviða sem styðja við sjálfbært, samkeppnishæft og heilsusamlegt samfélag. Gert er ráð fyrir að hægt verði að hefja framkvæmdir snemma á árinu 2025 og fyrsti áfangi af þremur á Kringlusvæðinu öllu verði fullbyggður síðla árs 2030." segir Guðni ennfremur.

Höfundar skipulagsins eru danska teiknistofan Henning Larsen ásamt THG arkitektum og er tillagan gerð fyrir Reiti fasteignafélag.

 Upplýsingar má einnig finna á www.reitir.is/kringlureitur.

Reiknað er með að gamla prentsmiðjan fái nýtt hlutverk

Reiknað er með að gamla prentsmiðjan fái hlutverk menningarhúss.

Horft frá Hamrahlíð að Kringlureitnum

Gönguleiðin frá Hamrahlíð að nýja íbúðasvæðinu.

Horft norður eftir nýrri vistgötu í átt að Húsi verslunarinnar.

Hér er horft norður eftir nýrri vistgötu í átt að Húsi verslunarinnar.

Yfirlitsmynd um áformaða uppbyggingu í fyrsta fasa uppbyggingar á Kringlusvæðinu.

Reiknað er með um 420 íbúðum í drögum að deiliskipulagi fyrsta áfanga á Kringlusvæðinu.

Fleiri fréttir

Rammasamningur um uppbyggingu fimm hjúkrunarheimila og verksamningur um uppbyggingu þess fyrsta

Reitir fasteignafélag og fasteignaþróunarfélagið Íslenskar fasteignir hafa undirritað rammasamning um uppbyggingu fimm hjúkrunarheimila með samtals um 400-600 rýmum á næstu árum. Samhliða var undirritaður verksamningur um uppbyggingu fyrsta hjúkrunarheimilisins.

Við leitum að liðsauka

Við höfum sett stefnu um kraftmikinn vöxt og þurfum liðsauka til að ná markmiðum okkar.

Hreinsun Kringlunnar gengur vel. Opnun á fimmtudag.

Kringlan opnar á fimmtudaginn. Hreinsun eftir brunann gengur vel.