Skrifstofur til leigu. Tilbúnar eða klæðskerasniðnar að þinni starfsemi.

Laugavegur 77 641 m2

Laugavegur 77

Skrifstofuhúsnæði á 4. hæð í lyftuhúsi

Skrifstofur 641 m2 Afhending samkomulag Nánar
Höfðabakki 9 989 m2

Höfðabakki 9

Endurnýjað fallegt skrifstofurými á 1. hæð.

Skrifstofur 989 m2 Afhending við undirritun Nánar
Pósthússtræti 5 310 og/eða 368 m2

Pósthússtræti 5

Skrifstofa á 2. og/eða 3. hæð í einstöku sögufrægu uppgerðu húsi. 

Skrifstofur 310 og/eða 368 m2 Afhending samkomulag Nánar
Sunnukriki 3 200/400/600 m2

Sunnukriki 3

Splunkunýtt sérsniðið skrifstofuhúsnæði á 2. hæð

Skrifstofur 200/400/600 m2 Afhending samkomulag Nánar
Þverholt 2 825 m2

Þverholt 2

Vandað skrifstofuhúsnæði sem verður aðlagað að nýrri starfsemi.

Skrifstofur 825 m2 Afhending samkomulag Nánar
Laugavegur 77 286 m2

Laugavegur 77

Snyrtileg skrifstofa á 4. hæð í lyftuhúsi.

Skrifstofur 286 m2 Afhending samkomulag Nánar
Læknastofur í Lífsteini, Álftamýri 30-100 m2

Læknastofur í Lífsteini, Álftamýri

Herbergi til leigu fyrir lækna eða heilsutengda starfsemi.

Skrifstofur 30-100 m2 Afhending samkomulag Nánar
Höfðabakki 9 455 m2

Höfðabakki 9

Bjart verslunar- skrifstofu- eða þjónustuhúsnæði á jarðhæð

Skrifstofur 455 m2 Afhending við undirritun Nánar
?

Finnurðu ekki það sem þig vantar?

Við erum snillingar í að finna húsnæði sem hentar þinni starfsemi. Sendu okkur beiðni og við hjálpum þér að finna rétta húsnæðið.

Hvaða stærð hentar þér?

Sendu okkur þínar óskir og við finnum lausn út frá þínum þörfum

Dálkur 1
Dálkur 2Gefðu okkur vísbendingu um hvar þú vilt vera.
Dálkur 3
Með því að ýta á send hnappinn veitir þú samþykki fyrir því að Reitir geymi netfangið og sendi tölvupóst með upplýsingum um húsnæði sem uppfyllir uppgefin skilyrðin. Netföng eru aldrei notuð í öðrum tilgangi.

Gott að vita

 • Hvers vegna er misjafnt hvort greiða þurfi vsk af leigu atvinnuhúsnæðis?

  Meginreglan er að útleiga fasteigna fellur utan virðisaukaskattslaga og ber leiga því engan virðisaukaskatt (útskatt) og leigusali hefur ekki rétt til frádráttar á virðisaukaskatti (innskatti) af aðföngum til sinnar starfsemi. Hins vegar er aðilum sem leigja út fasteignir í atvinnuskyni heimilt að sækja um svokallaða frjálsa skráningu fyrir fasteign eða hluta fasteignar og ber leigusala þá að innheimta útskatt af leiguverði.

  Ef virðisaukaskattur er lagður ofan á leiguverð þá er eign í frjálsri skráningu sem þýðir að fasteignaeigandi fékk virðisaukaskatt vegna byggingu eða endurnýjunar viðkomandi fasteignar endurgreiddan. Önnur ástæða getur verið að leigusamningur er nýr og framkvæmdir eru fyrirhugaðar á eigninni.

  Ef virðisaukaskattur er ekki lagður ofan á leiguverð þá hefur fasteignaeigandi aldrei sótt um frjálsa skráningu á viðkomandi eign, virðisaukaskattskvöð hefur verið endurgreidd eða að fullu afskrifuð og óskað hefur verið eftir því að viðkomandi eign sé ekki lengur í frjálsri skráningu.

  Virðisaukaskattskvöð myndast þegar fasteignaeigandi hefur fengið innskatt endurgreiddan frá ríkinu, vegna byggingar eða endurnýjunar fasteignar. Frá og með árinu 2006 þá fyrnist þessi innskattskvöð á 20 árum og ber því að útskatta viðkomandi eign næstu 20 árin ellegar að endurgreiða innskattinn sem fengist hefur endurgreiddur í hlutfalli við þann tíma sem eftir er að fyrningartímanum. Vísað er í lög um virðisaukaskatt nr. 50/1988.
 • Má gera breytingar á leigðu atvinnuhúsnæði?

  Reitir reyna ávallt að taka vel í beiðnir um breytingar á leigðu atvinnuhúsnæði. Þó er óheimilt er að gera breytingar án samþykkis Reita. Hvert tilfelli er skoðað sérstaklega að teknu tillilti til samspils neðangreindra atriða.

  Kostnaður og kostnaðarskipting. Hver er kostnaður vegna breytinganna ? Er óskað eftir kostnaðarþátttöku Reita, og að hve miklu leyti?

  Áhrif breytinganna á húsnæðið. Rýra eða auka breytingarnar útleigumöguleika húsnæðisins í framtíðinni? Verða breytingarnar eða endurbæturnar eign Reita eða leigutaka við lok leigusambands?

  Lengd leigusamnings, tryggingar og viðskiptasaga. Tekið er tillit til lengdar leigusamnings og þeirra ábyrgða sem tryggja greiðslur viðskiptavinar.

  Samkomulag milli Reita og viðskiptavinar um breytingu á atvinnuhúsnæði er ávallt skjalfest.

  Óskir um breytingar má senda á reitir@reitir.is eða beint til viðskiptastjóra.
 • Má setja nýja merkingu eða skilti á leiguhúsnæði?

  Merkingar utan á byggingar Reita eru á kostnað og ábyrgð leigutaka. Leigutaka ber ávallt að leita samþykkis Reita fyrir nýjum merkingum.

  1. Leitið upplýsinga hjá Reitum um viðkomandi hús. Ef viðskiptavinur þekkir ekki fyrirkomulag skiltamála í sínu húsi er hann hvattur til að hafa samband við Reiti og fá upplýsingar.

  2. Sendið Reitum skissu til samþykktar. Yfirleitt senda skiltafyrirtæki skissu (mock-up) til samþykktar hjá viðskiptavinum sem sýna stærð merkingarinnar og staðsetningu hennar. Auðveldast er að senda Reitum þessa skissu.

  3. Hefjið framleiðslu þegar leyfi hefur fengist. Þegar staðfesting frá Reitum berst er hægt að hefja framleiðslu og setja skiltið upp í framhaldinu.

  Í húsum með mörgum leigurýmum er leitast við að samræma stærðir, staðsetningu og eftir atvikum gerðir merkinga. Fyrir sum fjölbýlishús (multi-tenant) eru í gildi reglur hvað varðar stærð og gerð merkinga. Auk ofangreinds þarf í sumum tilfellum að huga að áhrifum festinga á klæðningu húsa.

  Viðhald skilta og niðurtaka er á kostnað leigutaka. Þegar skilti skemmast eða þegar leigusamningi lýkur ber rekstraraðila að fjarlægja skiltið.

  Fyrirspurnir varðandi skilti má senda á reitir@reitir.is.
 • Hvernig er umsjón með húsfélögum og sameignum háttað?

  Viðskiptavinir sem leigja í byggingum með fleiri en einu leigurými njóta tiltekinnar þjónustu vegna sameignar, t.d. utanumhald um áætlunargerð, kostnaðarskiptingu og innheimtu. Þjónustan er á vegum Reita þjónustu ehf., undantekning er í Kringlunni og í nokkrum húsum, en þar eru starfandi húsfélög.

   

  Þjónustustig er ákvarðað á árlegum húsfundum. Umfang og tíðni þátta s.s. ræstingar, snjómoksturs, lóðaumhirðu og gámaþjónustu er ákvarðað. Einnig er ákvarðað um þjónustusamninga vegna öryggisgæslu, brunavöktunar og eftirlits með loftræstikerfum, lyftum og öðrum búnaði. Stundum er ákveðið að ráða húsumsjónarmenn fyrir stærri fasteignir, þeir eru tengiliðir við leigutaka, sinna almennu eftirliti og vakta samninga auk þess að fá verktaka í ýmis tilfallandi störf.

   

  Reitir þjónusta semur við þjónustuaðila í samræmi við ákvörðun fundarins. Ákvörðun fundar ræður því hvort unnið er með ákveðnum aðilum eða hvort leitað er verðtilboða.

   

  Áætlun næstu 12 mánaða er kynnt. Í áætlun kemur fram áætlaður kostnaður fyrir hvern lið ásamt skiptingu hans. Almennt er kostnaðarskipting hlutfallsleg en þó geta önnur rök mælt með öðru í einstaka tilfellum. Ef óvæntar breytingar verða á þjónustuþörf þá er áætlun endurskoðuð.

   

  Reitir þjónusta greiðir kostnað og innheimtir hjá viðskiptavinum. Rekstrarkostnaður sameigna er innheimtur mánaðarlega. Uppgjör er framkvæmt árlega fyrir árlegan húsfund.

 • Gjaldskrá Reita fasteignafélags

  Vanrækslugjald er innheimt ef ábyrgð er ekki skilað eða hún ekki endurnýjuð.

  >> Gjaldskrá Reita

  >> Sendu okkur fyrirspurn um ábyrgðir

 • Inniloft - raki og mygla

  Myglugró eru hluti af eðlilegu umhverfi okkar en þar sem raki safnast fyrir í byggingum getur orðið óæskilegur mygluvöxtur. Raki getur myndast af ýmsum ástæðum, t.d vegna leka en líka vegna rangrar notkunar á byggingu. Reitir vilja benda leigutökum á eftirfarandi fræðsluefni frá Umhverfisstofnun og frá Mannvirkjastofnum en jafnframt biðja þá að hafa óhikað samband ef grunur vaknar um rakavandamál.

  >> Mannvirkjastofnun - verjumst vatnstjóni

  >> Umhverfisstofnun - Inniloft, raki og mygla í híbýlum

 • Getum við gert viðskiptin pappírslaus?

  Reitir bjóða öllum viðskiptavinum rafræna innheimtu og við fögnum móttöku rafrænna reikninga. Notkun rafrænna reikninga er ódýrari og skjótari, bæði fyrir útgefanda og móttakanda.

  Sendu okkur póst á reitir@reitir.is og við gerum viðskiptin pappírslaus.

 • Get ég gert leigusamninginn grænan?

  Já, hægt er að gera alla leigugsamninga græna. Ferlið er einfalt.

  Leigutaki sækir um á vef Reita. Reitir hafa samband við viðskiptavininn og staðfesta áform um sameiginlegan vilja til að reka húsið með vistvænum hætti í samræmi við gátlista grænnar leigu.

  Reitir og viðskiptavinur vinna að endurbótum. Reitir mæla með því að viðskiptavinir skipi verkefnastjóra um græna leigusambandið. Sá aðili yfirfer gátlista grænnar leigu og gerir nauðsynlegar breytingar. Auk þess sem viðkomandi aðili skráir orku- og vatnsnotkun mánaðarlega og leitar leiða til að draga úr sóun. Ef umsjón með húsfélagi er í höndum Reita þjónustu þá yfirfara starfsmenn Reita öll innkaup og gera tillögur að nauðsynlegum breytingum.

  Árleg staðfesting á grænu leigusambandi. Viðskiptavinur staðfestir grænt leigusamband við Reiti árlega, fulltrúi Reita hefur frumkvæði að samtali um grænu leiguna, það sem hefur áunnist og ráðleggur um framhaldið.

  >> Umsókn um græna leigu

 • Val á staðsetningu fyrir verslun eða þjónustu

  Staðsetningu þarf að skoða bæði út frá sjónarhorni viðskiptavina og út frá því hvað hentar rekstrinum.

  Fólkið í nágrenninu. Hversu margir búa eða vinna í 300, 500, eða 2000 metra radíus. Eftir því sem notkun bíla er meiri í hverfinu því fjær geta viðskiptavinirnir verið. Skoðaðu líka aldurssamsetningu, uppruna, lífskoðanir, tekjur, menntastig og atvinnuþátttöku í hverfinu. Hvernig fara þessir þættir saman við þinn markhóp.

  Aðgengi. Hvernig eru þínir viðskiptavinir líklegir til að vilja nálgast þig. Er gott aðgengi bíla frá nálægum umferðaræðum? Er aðgengi gott fyrir þá sem koma gangandi, á hjóli eða með barnavagn? Hefur verið gert ráð fyrir þörfum hreyfihamlaðra? Eru næg bílastæði og viðunandi aðkoma fyrir vörumóttöku?

  Auglýsingagildi. Því fleiri sem eiga leið framhjá og sjá starfsemina því betra. Hversu mikið þarftu að merkja, leitar fólk þína þjónustu eða vöru uppi eða þarftu að vera í alfaraleið?

  Stærð. Hvaða stærð er ákjósanlegust? Stundum borgar sig að aðlaga starfsemina að réttu staðsetningunni en ekki öfugt? Hversu stórt þarf bakrýmið að vera, hverskonar aðgengi að því er nauðsynlegt og er nauðsynlegt að hafa það á sama stað og þar sem tekið er á móti viðskiptavinum.

  Samlegðaráhrif og "akkeri". Er „akkeri“ í nágrenninu? Akkeri getur verið stór matvöruverslun, líkamsræktarstöð eða jafnvel stór vinnustaður eða skóli sem trekkir fólk að svæðinu. Telur þú vera samlegðaráhrif af því að hafa fleiri fyrirtæki sem eru í svipaðri starfsemi nálægt þér?

  Með þessi atriði í huga ættu flestir að geta skilgreint sínar þarfir og í framhaldinu fundið húsnæði við hæfi.
 • Viðskiptavinir Reita fá afsláttarkjör hjá Orku náttúrunnar

  Fyrirtækjum í viðskiptum við Reiti bjóðast afsláttarkjör af söluhluta rafmagns hjá Orku náttúrunnar ásamt greiningu á raforkunotkun með öflugu upplýsingakerfi, en með greiningu á notkun er iðulega hægt að spara verulega fjármuni.

  ON býður viðskiptavinum einnig upp á greiningu viðskiptaupplýsinga hvað varðar notkun á heitu og köldu vatni.

  Umsókn um afslátt hjá ON

 • Hálkuvarnir og snjómokstur

  Samkvæmt flestum leigusamningum Reita, þó ekki t.d. samningum um húsnæði í Kringlunni, bera leigutakar ábyrgð á að viðeigandi ráðstafanir til slysavarna við hina leigðu fasteign séu gerðar. Í því sambandi er mikilvægt að moka gangstéttir, tröppur, strá sandi eða salti á svell og hálkubletti og vera vakandi fyrir myndun grýlukerta og snjóhengja á þökum. Ekki er um tæmandi talningu að ræða en átt er við ráðstafanir, sem hafa það að markmiði að fyrirbyggja slys og/eða tjón. Sé hálkuvörnum og fleiru sem fellur undir eðlilegar ráðstafanir í þessu sambandi ábótavant getur leigutaki eftir atvikum borðið ábyrgð á slysi og/eða tjóni, sem af því kann að hljótast.
  • Snjómokstur í fjölbýlishúsum

   Í húsum með fleiri en einum leigutaka eru starfrækt rekstrarfélög. Rekstrarfélag Kringlunnar hefur víðtækt hlutverk en þar utan eru flest fjölbýlishús í umsjón Reita þjónustu, í því felst:

   1. Skipulag árlegra húsfunda og skráning fundargerðar

   2. Samningagerð við þjónustuaðila í samræmi við ákvörðun húsfundar

   3. Greiðsla kostnaðar og innheimta húsfélagsgjalda í samræmi við hlutföll í húsinu

   Reitir þjónusta gerir vöktunarsamninga við aðila í snjómokstri eingöngu ef húsfundur ákveður slíkt. Í vöktunarsamningum felst að snjó er rutt þegar þurfa þykir án sérstakrar beiðni. Mörg húsfélög hafa afþakkað vöktunarsamning og þurfa því sjálf að ryðja eða kalla til þjónustaðila eftir þörfum.

   Ef vinnu þjónustuaðila er ábatavant er árangursríkast að hafa samband beint við viðkomandi aðila. Reitir þjónusta hefur ekki eftirlit með þjónustuaðilum og tekur ekki ábyrgð á vinnu þjónustuaðila. Upplýsingar um þjónustuaðila hvers húss má finna í fundargerðum húsfélags eða öðrum samskiptum við Reiti. Reitir geta líka veitt nánari upplýsingar.

Klæðskerasniðið skrifstofuhúsnæði

Lífið í skrifstofuhúsnæði Reita