Tilnefningarnefnd auglýsir eftir tilnefningum og framboðum til stjórnar

Aðalfundur Reita fasteignafélags hf. verður haldinn þann 10. mars 2020.

Tilnefningarnefnd

Innan Reita fasteignafélags hf. er starfrækt tilnefningarnefnd sem hefur það hlutverk að undirbúa stjórnarkjör á hluthafafundum. Tilnefningarnefnd Reita fasteignafélags hf. var skipuð á hluthafafundi 12. mars 2019 og er skipunartími nefndarinnar til eins árs í senn. Nefndina skipa:

Elín Jónsdóttir, formaður. Elín er lögfræðingur og sjálfstætt starfandi ráðgjafi.
Þórir Þorvarðarson, ráðgjafi og sérfræðingur í mannauðsmálum.
Þórarinn V. Þórarinsson, lögmaður og stjórnarformaður Reita, valinn af stjórn.

Starfsreglur tilnefningarnefndar

Framboðsfrestur

Almennur framboðsfrestur til stjórnar samkvæmt samþykktum Reita fasteignafélags hf. er sjö dögum fyrir aðalfund. Hyggist fleiri bjóða sig fram til stjórnar en þeir sem tilnefningarnefnd gerir tilllögu um skulu þeir tilkynna um framboð sitt a.m.k. sjö sólarhringum fyrir aðalfund.

Form framboðs til stjórnar

Umfjöllun tilnefningarnefndar

Í því skyni að fá umfjöllun tilnefningarnefndar um tilnefningar og framboð til stjórnar skal erindi berast nefndinni eigi síðar en 4. febrúar 2020 (fimm vikum fyrir aðalfund). Er áhugasömum bent á að fylla út neðangreint form til umfjöllunar tilnefningarnefndar og senda nefndinni.

Form til umfjöllunar tilnefningarnefndar

Farið verður með allar persónuupplýsingar sem tilnefningarnefnd berast sem trúnaðarmál. Tillaga nefndarinnar um val á stjórnarmönnum verður birt samhliða boðun aðalfundar eða í síðasta lagi þremur vikum fyrir aðalfund. Önnur framboð verða birt sex sólarhringum fyrir aðalfund. Einstaklingur sem nefndin gerir ekki tillögu um sem stjórnarmann í félaginu getur ávallt gefið kost á sér í stjórnina með því að skila inn formi framboðs til stjórnar innan hins almenna framboðsfrests, þ.e. sjö sólarhringum fyrir aðalfund.

Netfang nefndarinnar er tilnefningarnefnd@reitir.is