Reitir ljúka 68 milljarða endurfjármögnun

Reitir lauku í gær sölu á nýju hlutafé að andvirði 17 milljarða króna. Salan var liður í endurfjármögnun félagsins, en jafnframt hefur verið samið um 51 milljarðs lánsfjármögnun með sölu skuldabréfa og nýjum bankalánum.
Reitir ljúka 68 milljarða endurfjármögnun

Reitir fasteignafélag lauk í gær sölu á nýju hlutafé að andvirði 17 milljarða króna. Salan var liður í endurfjármögnun félagsins, en jafnframt hefur verið samið um 51 milljarðs lánsfjármögnun með sölu skuldabréfa og nýjum bankalánum. Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka var ráðgjafi félagsins við endurfjármögnunina, sem verður að fullu frágengin fyrir lok þessa árs. Reitir eru stærsta fasteignafélag landsins, með eignasafn sem metið er á um 100 milljarða króna. Eftir endurfjármögnun er eiginfjárhlutfall félagsins 38% og lánaþekja 56%. Hvort tveggja er langt innan viðmiða félagsins og lánardrottna.

Eldri hluthafar félagsins keyptu hlutabréf fyrir 5 milljarða, sem þeir áttu forgangsrétt að, en hlutabréf fyrir 12 milljarða voru seld til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóðs verzlunarmanna, Gildis-lífeyrissjóðs og lífeyrissjóða í eignastýringu hjá Arion banka, sem eignuðust við það 31% hlut í Reitum. Ráðgjafar lífeyrissjóðanna í viðskiptunum voru H.F. Verðbréf og LOGOS lögmannsþjónusta. Stærstu einstöku eigendur félagsins eru eftir sem áður Arion banki sem á 31% hlut og Landsbankinn með 22%.

Framangreindir lífeyrissjóðir keyptu einnig skuldabréf af Reitum fyrir 25 milljarða króna. Þar er um að ræða nýjan skuldabréfaflokk sem félagið gefur út. Jafnframt sömdu Reitir við Íslandsbanka um lánveitingu til félagsins sem nemur 26 milljörðum króna. Þessi fjármögnun er öll verðtryggð, til 30 ára og á hagstæðari kjörum en fyrri verðtryggð lán félagsins. Önnur vaxtaberandi lán Reita nema tæpum 5 milljörðum króna. Fjármagnskostnaður félagsins verður eftir þetta að meðaltali 4,0% af verðtryggðum lánum.

Við endurfjármögnun Reita var horft til þess að gera fjármögnun félagsins sem hagkvæmasta til lengri tíma litið. Því var farin sú leið að veita hliðstæðar eða sameiginlegar tryggingar fyrir nýjum skuldabréfum og lánum, án þess að eignasafn Reita væri brotið niður eða aðgreint til tryggingar á einstökum lánveitingum. Tilhögunin veitir félaginu þann sveigjanleika að þurfa ekki að leita eftir sérstakri heimild lánardrottna fyrir nýrri fjármögnun eða breytingum á eignasafni, svo lengi sem umsamin fjárhagsviðmið standast.

Stjórn Reita stefnir að því að óska eftir skráningu á hlutabréfum Reita og skuldabréfaflokki í Kauphöll Íslands í apríl á næsta ári. Fyrirtækjaráðgjöf Arion banka mun hafa umsjón með fyrirhugaðri skráningu og í tengslum við hana áformar bankinn að selja hluta af eignarhlut sínum í félaginu.

Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita:  „Viðskiptin, sem hér um ræðir, eru meðal þeirra stærstu að fjárhæð til sem átt hafa sér stað með íslenskt einkafyrirtæki og ein stærstu viðskipti sem lífeyrissjóðir landsins hafa átt hlutdeild að. En fyrir nýja og eldri hluthafa Reita skiptir mestu að félagið á verðmætt og vel valið eignasafn, reksturinn er stöðugur, sem er til marks um trausta viðskiptavini, og fjárhagsstaðan er gríðarlega sterk, sem gerir félaginu kleift að vera virkari þátttakandi á leigumarkaði með atvinnuhúsnæði. Framtíð Reita er því björt og við erum að búa okkur undir kauphallarskráningu á hlutabréfum og skuldabréfum félagsins næsta vor.“

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita, í síma 575 9000.

Reitir ljúka 68 milljarða endurfjármögnun

Frá vinstri: Guðmundur Þ. Þórhallsson, framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs verzlunarmanna; Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita; Árni Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gildis - lífeyrissjóðs; Vilhelm Már Þorsteinsson, framkvæmdastjóri fyrirtækjasviðs Íslandsbanka; Tómas Sigurðsson, yfirlögfræðingur Íslandsbanka; Haraldur Yngvi Pétursson, eignastýringu fagfjárfesta Arion banka; Haukur Hafsteinsson, framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins; Halldór Bjarkar Lúðvigsson, framkvæmdastjóri fjárfestingabankasviðs Arion banka, ráðgjafa Reita; Andrea Olsen, fulltrúi ráðgjafa lífeyrissjóðanna, LOGOS lögmannsþjónustu