Vistvænni byggingar með Grænni byggð

Reitir eru stoltir aðilar að Grænni byggð, Icelandic Green Building Council, samstarfsvettvangi um vistvæna þróun manngerðs umhverfis á Íslandi.
Vistvænni byggingar með Grænni byggð

Reitir fasteignafélag er stuðningsaðili og einn af stofnaðilum Grænni byggðar - Icelandic Green Building Council (áður Vistbyggðarráðs). Tilgangur samtakanna er að vera leiðandi vettvangur á sviði sjálfbærrar þróunar við skipulag, hönnun, byggingu, rekstur og viðhald mannvirkja á Íslandi. Grænni byggð hvetur til stöðugra umbóta í anda sjálfbærrar þróunar í mannvirkjagerð og skipulagi. Markmið Grænni byggðar eru:

  • Að skilgreina íslensk viðmið fyrir vistvæna byggð sem auðvelda hönnuðum og hagsmunaðilum að þróa í auknum mæli vistvænar áherslur við skipulag, hönnun, byggingu, rekstur og viðhald mannvirkja á Íslandi.

  • Að styðja við faglega umræðu og rannsóknir á sviði vistvæns skipulags og mannvirkjagerðar auk þess að stuðla að fræðslu almennings og hagsmunaaðila á Íslandi um vistvænt skipulag og mannvirki.

  • Að stuðla að samvinnu við erlendar systurstofnanir með það að markmiði að miðla af okkar reynslu og nýta þekkingu frá öðrum löndum.

Nánari upplýsingar um Grænni byggð má finna á www.graennibyggd.is.