Deiliskipulag Orkureits auglýst

Borgarráð samþykkti í gær, fimmtudaginn 1. júlí, tillögu umhverfis- og skipulagsráðs um að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi Orkureitsins.
Deiliskipulag Orkureits auglýst

Orkureiturinn er miðsvæðis í borginni, á horni Suðurlandsbrautar og Grensásvegar og nær einnig upp að Ármúla. Reiturinn liggur miðsvæðis við fyrirhugaða Borgarlínu, gegnt útivistarsvæði í Laugardal og í nálægð við fjölbreytta verslun og þjónustu, m.a. í Skeifunni. Tillagan gerir ráð fyrir að lágreist hús sem standa við Ármúla víki fyrir 3-8 hæða nýbyggingum í borgarmiðuðu skipulagi en gamla Rafmagnsveituhúsið fær virðingarsess á lóðinni. Að hámarki verða 436 íbúðir á reitnum, auk bílakjallara, ásamt um 4-6 þúsund fermetrum atvinnuhúsnæðis.

Tillagan gerir ráð fyrir skjólgóðum og sólríkum inngörðum sem eru að hluta til opnir og tengdir saman með göngu- og hjólastígum, sem jafnframt binda saman nærliggjandi svæði og hverfi við borgarlínustöð beint fyrir framan við uppbygginguna.

Deiliskipulagstillaga - OrkureiturDeiliskipulagstillaga Orkureitsins

Orkureiturinn verður fyrsta BREEAM vistvottaða skipulagið í Reykjavík

BREEAM vottun felur í sér að hugað er að sjálfbærum áherslum í skipulagsvinnu strax í upphafi með vel skilgreindum viðmiðum um samfélagsleg, umhverfisleg og efnahagsleg gæði. Krafist er víðtæks samráðs við nærsamfélagið, sjálfbærrar nýtingu lands og náttúruauðlinda ásamt áherslu á samnýtingu innviða. BREEAM Communities er breskur vistvottunarstaðall fyrir skipulagsgerð, þar sem þriðji aðili vottar skipulagið með tilliti til ofangreindra gæða og er vottunin því gæðastimpill á skipulagið, byggðina og samfélagið sem þar mun verða til.  

Orkureitur - horft inn Ármúla frá horni við GrensásvegHorft inn Ármúla frá horni við Grensásveg

Reitir fasteignafélag er eigandi byggingarréttar á svæðinu. Skipulagshöfundar eru Alark arkitektar. VSÓ ráðgjöf sér um verkefnastjórnun, verkfræðihönnun, byggðatækni og umhverfismál. Landslag sér um landslagshönnun og ráðgjöf því tengdu á skipulagsstigi.  Mannvit er úttektaraðili vegna BREEAM Communities vottunarinnar.

Áætlað er að nýtt deiliskipulag liggi fyrir á árinu og að uppbygging geti hafist á árinu 2022.

Deiliskipulagstillaga
Skipulagskynning

Myndband um þróun Orkureitsins

Frekari upplýsingar eru að finna á www.orkureitur.is