Ársskýrsla og samfélagsskýrsla Reita 2019

Reitir hafa gefið út ársskýrslu og samfélagsskýrslu fyrir árið 2019.
Ársskýrsla og samfélagsskýrsla Reita 2019

Samhliða ársskýrslu er gefin út samfélagsskýrsla og eignasafnsskýrsla. 

Ársskýrsla 2019

Samfélagsskýrsla 2019

 Eignasafnsskýrsla 2019 

Samhliða ársskýrslu gefa Reitir út samfélagsskýrslu sem tekur á umhverfismálum, félagslegum þáttum og stjórnarháttum hjá félaginu. Skýrslan tekur mið af leiðbeiningum Nasdaq um birtingu upplýsinga um samfélagsábyrgð, eða svokölluðum ESG (e. environmental, social, governance) þáttum. Á komandi árum hyggjast Reitir leggja aukna áherslu á mælingu þessara þátta, setningu markmiða og eftirfylgni með þeim í starfsemi sinni.

Eignasafnsskýrslan fjallar um um fasteignir, leigusamninga og leigutekjur. Í skýrslunni má finna upplýsingar um flokkun leigutekna út út frá landfæðilegri dreifingu, og út frá tegundum og stærð leigutaka. Virði fasteigna er skoðað út frá staðsetningu og tegund. Veitt er yfirlit yfir allar eignir félgsins með upplýsingum um aldur, stærð og fasteignamat.

Ársskýrsla 2019

Samfélagsskýrsla 2019

 Eignasafnsskýrsla 2019