Rekstur Reita árið 2017 var í ágætu samræmi við væntingar og útgefnar áætlanir félagsins um afkomu.  Leigutekjur námu 10.781 millj. kr. á árinu samanborið við 10.035 millj. kr. árið áður og jukust tekjur af óbreyttu eignasafni hraðar en verðlag. 

Ársreikningur 

 

Lykiltölur ársreiknings

Lykiltölur rekstrar 2017 2016
Tekjur 10.781 10.035
Rekstrarkostnaður fjárfestingareigna -2.878 -2.565
Stjórnunarkostnaður
-602 -545
Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu
7.301 6.925
Matsbreyting fjárfestingareigna 3.852 347
Hrein fjármagnsgjöld -4.064 -4.067
Hagnaður ársins 5.671 2.417
Hagnaður á hlut 7,9 kr. 3,3 kr.
NOI hlutfall*
65,1% 66,9%
Stjórnunarkostnaður*
5,4% 5,3%
Lykiltölur efnahags 31.12.2017 31.12.2016
Fjárfestingareignir 135.002 125.719
Handbært og bundið fé 4.690 7.526
Heildareignir 140.555 134.034
Eigið fé 49.281 46.156
Vaxtaberandi skuldir 77.491 76.223
Eiginfjárhlutfall 35,1% 34,4%
Lykiltölur um fasteignasafn 2017 2016
Nýtingarhlutfall (tekjuvegið) 96,2% 96,9%
 Fjárhæðir eru í milljónum króna nema annað sé tekið fram
* Reiknað sem hlutfall af heildartekjum

Ársreikningur