Rekstur ársins var í samræmi við áætlanir. Rekstrartekjur samstæðunnar námu 11.723 millj. kr. árið samanborið við 11.421 millj. kr. árið áður. Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu fjárfestingareigna nam 7.672 millj. kr. samanborið við 7.606 millj. kr. árið áður.

Skoða samstæðuársreikning 2019

 

Lykiltölur ársreiknings

Lykiltölur rekstrar 2019 2018
Tekjur 11.723 11.421
Rekstrarkostnaður fjárfestingareigna -3.416 -3.195
Stjórnunarkostnaður
-635 -620
Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu
7.672 7.606
Matsbreyting fjárfestingareigna 2.349 -3.132
Hrein fjármagnsgjöld -5.582 -5.779
Hagnaður ársins 3.324 110
Hagnaður á hlut 4,8 kr. 0,2 kr.
NOI hlutfall*
62,0% 64,6%
Stjórnunarkostnaðarhlutfall*
5,1% 5,3%
Lykiltölur efnahags 31.12.2019 31.12.2018
Fjárfestingareignir 149.106 138.524
Handbært og bundið fé 1.224 3.311
Heildareignir 151.640 143.696
Eigið fé 47.644 46.914
Vaxtaberandi skuldir 85.297 84.316
Eiginfjárhlutfall 31,4% 32,6%
Lykiltölur um fasteignasafn 2019 2018
Nýtingarhlutfall (tekjuvegið) 94,8% 97,0%
Fjárhæðir eru í milljónum króna nema annað sé tekið fram
* Reiknað sem hlutfall heildartekna

Skoða samstæðuársreikning 2019